Groepsaanbod

Basiscursus, 8 weken

Donderdagavond (1x per 2 weken). Start: februari 2019

Deze cursus is een introductie in je al verlichte aard. Je ontdekt dat kwaliteiten als rust, vertrouwen, licht en straling altijd al aanwezig zijn, maar niet in je bewustzijn. Het is als de zon die altijd schijnt, maar bedekt wordt door de wolken.

Meditatie

Om je te laten raken door de warmte en liefde van de zon, is meditatie essentieel. De start van meditatie is het temmen van je geest. Je leert dat je gedachten aan zichzelf kunt laten.Je traint je houding. Elke bijeenkomst besteden we 40 minuten aan meditatie: zowel bewegend als zittend. Ook ga je aan de slag met het opbouwen van een meditatiepraktijk thuis.

VISUALISATIE

Visualisaties vormen de spreekbuis van je verlichte aard. Het is een uiterst doorsnijdende manier om je dagelijkse geest aan zichzelf te laten, en ruimte te geven aan je wijsheidsgeest. Het is een diepe en directe wijze om vrijheid te ervaren. Tegelijkertijd vraagt het langdurige oefening om die vrijheid manifest te laten worden in je dagelijks leven.

integratie

Twee van de acht bijeenkomsten besteden we aandacht aan stressvolle situaties uit het dagelijks leven. Ik begeleid je deze situaties vanuit een verhoogde optiek te doorzien. Zo krijg je zicht op de plaatjes die je in het dagelijks leven plakt, en lijden veroorzaken. Je bewust worden van je verhaal is een eerste stap naar je verhaal in liefde loslaten, en leven vanuit vrijheid.

Praktische zaken

Tijd: 20:00 – 21:45 uur
Data:
Kosten: 190 euro inclusief btw