Cursus Gezonde Zelfliefde

Start: 25 september 2020. Deze cursus is volgeboekt. In het voorjaar start de volgende cursus. Tot die tijd ben je van harte welkom bij de inloopmeditaties. Wil je alvast zeker zijn van een plek in het voorjaar, stuur dan een bericht naar: zijn@hildefrenk.nl

Gezonde Zelfliefde is een cursus van acht dagdelen. Voor mensen die op meditatieve wijze het verschil willen leren kennen tussen gezonde en neurotische zelfliefde, en tevens kennis willen maken met de Zijnsgeoriënteerde visie en werkwijze. De cursus in ontwikkeld door de beroepsvereniging van Zijnsgeoriënteerd leraren, in samenwerking met Hans Knibbe. 

Gezonde Zelfliefde is niet altijd vanzelfsprekend aanwezig. Vaak zijn we helemaal niet zo liefdevol naar onszelf. Ongemerkt en chronisch herhalen we oude (overlevings-)patronen die ons opgetrokken, onrustig en onvervuld maken. Patronen die te weinig ruimte laten voor goede zelfzorg en liefde. We zien niet wat is, maar zijn op weg naar wat kan zijn. Daardoor verliezen we onze innerlijke rust, ons evenwicht en ons gevoel of besef van verbinding.

doorbreken van patronen

In de cursus ‘Gezonde Zelfliefde’ oefenen we met het doorbreken van die (overlevings-) patronen. We zullen niet rechtstreeks ingaan op de individuele ongezonde gewoontes en ‘goede voornemens’ van de deelnemers, we pakken het fundamenteler aan. Wel richten we ons direct op de rijkdom en compleetheid van wie je om te beginnen al bent, op je altijd al aanwezige vrije aard. Je leert om een breuk te maken met de patronen van je gewoonte-zelf. Patronen die je het zicht ontnemen op de inherente vrijheid van je natuurlijke, niet door je geschiedenis aangetaste aard. Gezonde Zelfliefde heeft dus vooral te maken met het hervinden van wie je al bent op een fundamenteler en intiemer niveau dan wie je denkt te zijn als je ‘gewoonte-zelf’.

van ‘daar en dan’ naar ‘hier en nu’

Dit doen we door te mediteren en te leren je blikrichting om te draaien van ‘daar en dan’ naar ‘hier en nu’. Zo kom je weer in contact met het meest nabije, met hoe het nu is en wie je nu bent. Je leert jezelf in een liefdevol licht te plaatsen, waardoor je zowel psychologische gezondheid en welbevinden opbouwt, als diepgaand thuiskomt in je natuurlijke, liefdevolle Zijnsaard. Werkvormen zijn: bewegende en zitmeditatie, visualisatie, lichaamsoefeningen, ademtechnieken en bewustzijnsoefeningen.

wat leer je?

*Stil te staan bij jezelf in plaats van steeds maar op weg te zijn
*Liefdevolle en open aandacht te geven aan precies waar je bent en hoe je bent in dit moment
*Ontspanning toe te laten, waardoor je begint te rusten in je eigen energetische basis (grounding)
*Je open te stellen voor de inherent liefdevolle Zijnsruimte, warmte en liefde toe te laten en te geven aan jezelf
*Je eigen basale goedheid te herkennen en in contact daarmee te blijven in stressvolle situaties
*Zicht te krijgen op wat bevorderlijk is voor gezonde zelfliefde en wat niet

geduld en oefening

Alhoewel iedereen om te beginnen ‘al volkomen vrij’ is, vraagt de belichaming van je al vrije aard veel toewijding, geduld en volharding. Daarom is het noodzakelijk om in je dagelijks leven regelmatig ruimte in te bouwen voor een breuk met je gewoonten en voor de ‘herinnering aan je vrije aard’. Je krijgt dan ook bij iedere bijeenkomst een hand-out en huiswerk mee, met het verzoek om de theorie tot je te nemen en thuis ‘de herinnering aan al-vrij-zijn’ te beoefenen.

praktische informatie

Tijdstip: vrijdagochtend van 9:30 – 12:30 uur
Data: 25 september, 9 oktober, 23 oktober, 6 november, 20 november, 18 december 2020
15 januari, 29 januari 2021.

Kosten:
particulieren: 399 euro, inclusief btw
zzp: 399 euro, exclusief btw
studenten: 199,50 inclusief btw

Aantal deelnemers: 6. Ik houd er op dit moment rekening mee dat de 1,5 meter afstand nog steeds bestaat in september. De groep bestaat daarom voorlopig uit maximaal 6 deelnemers.

aanmelden

Deze cursus is volgeboekt.