Jaartraining 2021-2022

In deze training ga je een jaar lang met een vaste groep op pad. De jaartraining is passend als je minimaal een cursus Gezonde Zelfliefde of Zijnsgeoriënteerde meditatie hebt gevolgd, of op een andere manier ervaring hebt opgedaan met Zijnsoriëntatie. Daarnaast heb je thuis een stabiele meditatie practice, of start met het opzetten hiervan. 


Het thema van de jaartraining is: de kunst van in relatie zijn

In onze jeugd zijn we allemaal -in meer of mindere mate- afgewezen op delen die heel eigen waren aan ons. Bijvoorbeeld helderheid, gevoeligheid, grenzen, willen of seksuele energie. We zijn deze delen terug gaan houden uit relatie, om te voorkomen dat we nogmaals afgewezen of gekwetst worden in onze eigenheid. En we hebben strategieën ontwikkeld waarmee we afwijzing en kwetsing vermijden.

Deze strategieën geven ons een incompleet gevoel, immers, de delen die het meest eigen zijn aan onszelf, houden we achter. Dit maakt dat we buiten onszelf op zoek gaan naar voldoening.  Bij onze partner, ons werk, onze kinderen. Daarmee zoeken we  op een plek waar het misschien even te vinden is, maar niet voor lang. De plek waar we echte voldoening kunnen vinden, echt gelukkig kunnen zijn, is thuis bij onszelf. Is als we weer leren rusten in de ‘leegte’, zoals we dat bij Zijnsoriëntatie noemen. De leegte is de plek waar we ooit niet ontmoet zijn, en zijn weggeschrokken. Als we daar weer rusten, hervinden we onszelf en hoeven we niet te splitsen in een deel dat zich terugtrekt, en een deel dat zich strategisch manifesteert in de wereld. Dan zijn we thuis bij onszelf.

Dat thuis zijn bij jezelf, dat is te leren. In deze jaartraining ga je dat doen.

Samenstelling van de jaartraining:

3 keer een tweedaagse
6 keer een padcoachbijeenkomst
4 keer een meditatie-ochtend ter verdieping van je practice
Daarnaast kom je als groep een aantal keren per jaar onafhankelijk van de leraar bij elkaar om samen de aangereikte oefeningen uit de 2-daagsen te herhalen.

inhoud 2-daagsen

2-daagse oktober: 
In deze 2 dagen maak je (opnieuw) contact met je Zijnsouders. Je Zijnsouders spiegelen jou in je natuurlijke aard. Ze spiegelen jouw heelheid, en laten je zien dat  je al helemaal compleet bent. Je leeft je teruggetrokken delen niet actief in relatie, maar ze zijn wel compleet en ongeschonden in jou aanwezig. In het liefdevolle en onvoorwaardelijke contact met de Zijnsouders kunnen ze weer naar de voorgrond komen.

2-daagse januari:
Deze 2 dagen staan in het teken van de verkenning van je strategisch zelf en teruggetrokken zelf . Je gaat zien wat je terughoudt in relatie en waarom, en welke strategieën jij hebt ontwikkeld om je teruggetrokken delen niet meer in de wereld te hoeven zetten. Ook maak je contact met de contactleegte in het huis van de ouders, de plek waar je bent gaan splitsen in een strategisch en teruggetrokken zelf. Er is moed nodig om hier plaats te nemen, want je dagelijks zelf is niet voor niets gespitst, en wil hier nooit meer heen. Maar eenmaal de stap gezet hervind je jezelf als heel en ongeschonden wezen. Je neemt plaats op de plek waar je ooit gesplitst bent, en daarmee lost de splitsing op.

2-daagse mei
In deze 2-daagse ga je aan de hand van communicatieregels leren om in relatie te zijn met de ander vanuit jouw natuurlijke aard. Je hele communicatie is normaal gesproken opgebouwd vanuit je strategie. Door actief andere woorden te gebruiken en anders te communiceren, leer je in relatie zijn vanuit je natuurlijke aard, en je natuurlijke aard belichamen. Op deze manier kom je thuis en ontsla je de ander jou te geven wat je denkt nodig te hebben om je geliefd en geaccepteerd te weten.

inhoud padcoaching

In de padcoaching is er tijd en ruimte stil te staan bij wat je tegenkomt op je pad. Want als je intensief aan de slag gaat met het ont-dekken en belichamen van je natuurlijke aard, komen je neuroses en patronen onverdunder aan het licht. Je brengt een situatie in uit je dagelijks leven, waar we het licht op zetten. Je gaat zo de  strategie van waaruit je in relatie bent doorzien, en waarom je dit stress of zorgen geeft. Je leert de situatie benaderen vanuit je natuurlijke aard, en oefent met nieuw gedrag. Dit proces vraagt tijd, vertrouwen en moed. Je gaat zien hoe je de strategie -steeds opnieuw- opzet, en welke diepe aannames en kwetsingen hieraan ten grondslag liggen.

inhoud Meditatiebijeenkomsten

Meditatie vormt de basis van het Zijnsgeoriënteerde pad. Zonder meditatie ben je overgeleverd aan je dagelijkse besognes en krijgt je natuurlijke aard geen kans. Je mediteert thuis , en aanvullend hierop komen we vier keer per jaar samen om je practice te verdiepen, op te schonen en te bekijken.

praktische informatie

Data:

2-daagsen: vrijdag en zaterdag 15-16 oktober, 21-22 januari, 13-14 mei van 10:00 – 17:00 uur

Padcoaching: woensdag 27 oktober, 15 december, 2 februari, 13 april, 1 juni, 13 juli van 9:30 tot ongeveer 14:30 uur (precieze eindtijd afhankelijk van de uiteindelijke grootte van de groep)

Meditatie: woensdag 24 november, 12 januari, 16 maart, 18 mei van 9:30 – 11:30 uur.

Bijeenkomsten met de groep los van de leraar: zelf in te plannen

kosten

De totale kosten van de jaartraining zijn: 1.290 euro inclusief btw.
Wil je een zakelijke factuur ontvangen, dan is dit bedrag exclusief 21% btw.

Betalen in 2 of 4 termijnen is mogelijk. Als je dit wil, geef dit dan aan bij ‘opmerkingen’.  Betalen in termijnen brengt 10 (2 termijnen) of 20 (4 termijnen) euro extra administratiekosten met zich mee.

Bij deelname schaf je het handboek Zijnsoriëntatie aan. Dat kan via deze link.

aanmelden

Je kunt je aanmelden via onderstaand formulier. Heb je elders dan bij mij ervaring opgedaan met Zijnsoriëntatie? Vermeld dit dan bij ‘opmerkingen’, en dan neem ik even contact met je op.

    Aanvullende vragen / opmerkingen

    Ik blijf graag op de hoogte van andere activiteiten: