Discipline van geluk

“Mediteren? Dat heb ik wel eens geprobeerd, maar dat is echt niets voor mij.” Dat is wat ik mensen vaak hoor zeggen. Als ik dan doorvraag, hoor ik vaak dat hier een verkeerde aanname aan ten grondslag ligt over wat meditatie is. Wat vaak gedacht wordt, is dat je ‘goed’ kunt mediteren als je weinig gedachten hebt. En dat je ‘slecht’ mediteert op het moment dat je geest onrustig en druk blijft, terwijl je mediteert. Dit klopt niet.

Een goede meditatie is een meditatie waarin jij je koers en taak zo goed als je kunt, vasthoudt. Dus je gaat zitten en je spreekt met jezelf af: iedere keer dat ik opmerk dat ik ben afgeleid en mijn aandacht niet meer bij het door mij gekozen object is (bijvoorbeeld je adem), stop ik mijn versmelting met de afleiding (dus ik laat de gedachte onaf, of ik stop met het analyseren van een emotie, of ik stop met het veranderen van hoe ik me voel) en breng ik mezelf terug naar de adem. Dat doe ik keer op keer op keer.

Het maakt niet uit of dat gedurende een meditatie één keer nodig is, tien keer of duizend keer. Het gaat om de beweging die jij maakt: jij kiest ervoor je verstrengeling met dat wat in je geest verschijnt los te laten en je te richten op je adem. Die beweging, dat is meditatie. De loskoppeling. En als je dat doet, dan doe je het goed. Dan mediteer je.

Het is niet gemakkelijk. Er zijn vele redenen  en patronen waarom we juist wel bij gedachten, gevoelens of emoties willen blijven en onze aandacht er juist helemaal niet van af willen halen. Daarom is het zo belangrijk om liefdevol en toch gedisciplineerd te werk te gaan. De handeling van hechten doen we reflexmatig en onbewust. We kunnen niet anders. Het is een versmeltende, symbiotische reflex. Dus jezelf op de kop geven omdat je dat doet, is hetzelfde als een kind zonder benen afstraffen omdat hij niet kan fietsen. Dat is gemeen, agressief en niet realistisch. Je geeft jezelf een onmogelijke opdracht en wordt vervolgens boos op jezelf dat het je niet lukt.

Wat je wel kunt doen en waarmee jij jezelf wel vooruit helpt, is jezelf, keer op keer, met liefdevolle vriendelijkheid, gezonde zelfliefde, geduld, toewijding en discipline, houden aan je taak. Daar heb je hulp voor nodig, een lange adem, goede begeleiding en een groep. En in die omstandigheden kan iedereen mediteren.

 

Einde van een tijdperk

Einde van dit schooljaar stop ik na een tijdperk van ruim 15 jaar bij Fontys Hogescholen in Eindhoven, waar ik tot op heden 2 dagen per week werkte. Ik ga mij fulltime richten op meditatie, persoonlijke begeleiding en Gezonde Zelfliefde: thuiskomen bij wie je bent via het pad van Zijnsoriëntatie of een onderdeel daarvan. Ik kijk er enorm naar uit, en ga Fontys en de studenten missen. Maar me steeds meer beseffend dat dit leven eindig is en de tijd beperkt, wil ik doen wat ik goed kan en waar ik in geloof: helderheid leven en helderheid doorgeven.

Er komt een nieuwe website en een uitgebreider aanbod: meditaties gaan een belangrijke plek innemen in mijn praktijk. Omdat ik geloof dat alle potentie van dit leven start bij het temmen van je geest en onthechten van de verhalen die je jezelf, zonder dat je dit in de gaten hebt, steeds vertelt. Het wolkendek van je geest klaren en de heldere, altijd stralende zon leren volgen. Onthechten hoeft niet streng. Het kan bewegend, zittend, stromend en lustvol. Zo lang je niet grijpt, blijft alles stralend en leeg. Dat is de oefening. Keer op keer. Dat brengt je thuis bij je basis, thuis bij wie je bent: goed, groots en in verbinding.

 

 

Onthechten

Gedachten sturen alles aan in jou. Vastgezette overtuigen en patronen herhalen zich steeds opnieuw. Je lichaam, adem: alles staat erna, heeft zich gevormd op basis van je overtuigingen. Je kunt je overtuiging eerst waar laten zijn, en vanaf daar gaan verbeteren. Je lichaam, je adem, je patronen.

Maar je kunt ook dieper starten, en dat is waar ik in geloof: je kunt starten bij het onthechten van de overtuiging. De overtuiging leren loslaten en durven landen in niet-weten wie je bent.  Dat doe je, als je start bij shamatha meditatie. Als je start bij meditatie en het leren kennen van jeZelf voorafgaand aan je gedachten, start je bij de wortel, bij het fundament. Hier vind je de plek voor heling, je kunt niet dieper komen. Hier start je met het trainen van je geest: shamatha en het zien waar je geest van gemaakt is: vipasyana. Daar. En alleen daar. Dien je voorlopig te zijn. Zo hervind jij je oorsprong.

Leegte en Straling

Leegte is een van de belangrijkste begrippen als het gaat om verlichting, de natuurlijke staat, de great perfection of the nature of mind: zo maar een greep uit de begrippen die door Dzogchen leraren gegeven worden aan wat we van nature zijn. De visie is zo diep en geworteld in eeuwenoude wijsheid, dat het best moeilijk is deze heden ten dage uit te dragen in onze cultuur zodanig dat het past bij ons leven dat nu eenmaal anders is dan de levens ruim 2.000 jaar geleden en past bij de inrichting van ons leven. Toch is de wezenlijkheid van waar de visie over gaat, namelijk dat wij in feite niet bestaan zoals wij onszelf denken maar ‘geboren zijn in een rivier’ actueler dan ooit.

Voor mij is het besef dat we gemaakt zijn van Leegte, Liefde en Licht alleen maar groeiende. Het is voor mij onmogelijk nog te denken dat er iets anders bestaat dan dat. Alles wat wij dénken over onszelf, is een replica van onze geschiedenis. Een beeld, een plaatje. Is dat erg? Ja en nee. Nee, omdat wanneer je de moed hebt dit te zien, je thuiskomt bij wie je bent en dat is gelukzaliger dan wat ook maar. Ja, omdat je uit bepaalde vastigheden valt die je zo voor waar had aangehouden en je moet durven om tegen de stroom in te gaan.

Het startpunt van het bouwen van een vast beeld is onze eigen geest. Daar worden de plaatjes gecreëerd en daarmee het ongeluk. Daar kunnen we leren deze plaatjes niet meer op te zetten en de doorgang vinden naar Oorspronkelijkheid.

Komend najaar start ik met wekelijkse meditaties waarin onthechten, doorzien en landen de centrale thema’s zijn. Om stap voor stap los te komen van je opgebouwde identiteit en te landen in de oneindige straling van jeZelf.

 

Kenmerken van Zijnsmeditatie

 Kenmerken Zijnsmeditatie (Zitten in Zijn)

Zijnsmeditatie is diep geïnspireerd door het Dzogchen boeddhisme en neemt de heelheid en straling van de geest als uitgangspunt.

Je mediteert bewegend en zittend. Eerst bewegend, om de energie die hoog zit omlaag te brengen en zo een goede uitgangspositie te creëren voor de zitmeditatie.  Studenten rapporteren terug dat dit hen erg helpt bij de zitmeditatie.

In sommige meditatiestijlen is aandachttraining (je gedachten en gevoelens niet volgen, maar je aandacht houden bij ademhaling) het doel van de beoefening. Bij Zijnsmeditatie is dit een noodzakelijk middel om langere tijd te kunnen verwijlen in de ruimere dimensies van je geest.

Zijnsmeditatie heeft veel aandacht voor de stroming, lust, joy en schoonheid van Zijn.

De meditaties zijn ingebed in het Zijnsgeoriënteerde pad van spirituele levenskunst. Als je interesse hebt in dit pad kun je terecht bij de school voor Zijnsoriëntatie in Utrecht en bij de diverse leerruimtes van leraren Zijnsoriëntatie in Nederland en België (waaronder centrum voor verlicht leven).

 Voor wie?
Voor iedereen die wil leren mediteren met ruimte voor de straling, stroming en sappigheid van je wezen!

 

De kracht van het ego

Ja. Je leest het goed. Dit artikel gaat over de kracht van het ego. Niet in negatieve zin. Maar in positieve! Ik wil graag een tegengeluid laten klinken tegen de negatieve geluiden rondom het ego.

Kijk, het ego heeft een negatief doel opgeslagen. Of beter gezegd, een irrealistisch doel. Het ego probeert iets te bereiken waardoor we niet meer hoeven voelen hoe het echt met ons gaat. Niet meer hoeven voelen waar het ons vroeger aan ontbeerd heeft. Dat is niet omdat het ego een gruwelijke misstap is van onze evolutie, maar eigenlijk simpelweg omdat het ego voor jou als kind wil zorgen, maar niet weet dat dit waar het jou voor wil behoeden, allang is gebeurd. En dat het dus helemaal niet meer kan en a waste of time (and energy) is.

Het ego wil ervoor zorgen dat je geen, of zo weinig mogelijk pijn voelt (daarom blaast het zichzelf op zodat je heel wat lijkt). Het wil er ook voor zorgen dat je nooit of bijna nooit voelt dat je er niet bij hoort (daarom past het zich aan meer dan goed is voor jou). Maar, wat het ego niet weet, is dat de ramp waartegen het jou wil beschermen, allang gebeurd is. Je hebt al pijn gevoeld en je hebt je al alleen gevoeld. Toen je klein was. En het ego beschermt jou ertegen dit niet meer te hoeven voelen, op allerlei manieren. Het ego is dus niet fout, het ego heeft een fout, of beter gezegd verward doel.

Als het ego eenmaal weet, voelt en ziet dat het doel niet meer te halen is, dan komt er ruimte. Immense ruimte. Is het ego weg? Nee. Het ego is VRIJ! Het hoeft niet meer iets te behalen wat niet behaald kán worden. En de kwaliteiten van het ego komen vrij tot jouw beschikking. Ik noem er een paar (en deze lijst is bij lange na niet af): daadkracht, discipline, taakgerichtheid, doorzettingsvermogen, verantwoordelijkheidsgevoel, ambitie, schoonheid, zorgzaamheid, betrokkenheid…..

Je hoeft er niets meer mee te bereiken, anders dan wat jij vanuit vrijheid wil bereiken. En waar vanuit jij ze vanuit vrijheid wil inzetten.

Weg met het ego? Zeer zeker niet dus. Wat dan wel? Weg met de verwarring dat we onszelf nog dienen te beschermen of behoeden voor iets wat we allang zijn: gekwetst, alleen en verlaten. En als we dat eenmaal waar hebben, zien we ook: We vrij, stralend, stromend en verbonden. Krachtig, helder en vol van potentie. Lang leve het ego. Het vrije ego.

De Pastorie

Vanaf 1 februari 2024 ben ik de trotse huurder van de zolderruimte van de Pastorie aan de Hoogstraat in Eindhoven. Een mooie ruimte in een prachtig gebouw met grote tuin. Zowel mijn groepswerk als individuele werk zal voortaan vanuit hier plaatsvinden (muv de dagen in het basisjaar).

 

 

Verlicht verward, of verward verlicht

De wereld waarin we ons dagelijks bevinden (de relatieve werkelijkheid) is niet hoe het werkelijk is, maar  is wel de werkelijkheid waarin wij ons dagelijks bevinden, met elkaar leven en communiceren. Dé werkelijkheid (de absolute werkelijkheid) is normaal gesproken buiten ons zicht, maar dienen we te includeren in ons zicht om duurzaam gelukkig te zijn. In dit zicht werd ik gisteren opnieuw geïntroduceerd door mijn leraar.

Dé werkelijkheid is altijd stralend.  Oneindig grenzeloos en van een onmetelijke diepte. Niets van hoe wij het met ons menselijk oog waarnemen en structureren, bestaat hier, helemaal niets.
Maar openen we onze ogen, dan creëren we een werkelijkheid. Wij allemaal. Ontkennen dat we dit doen en dat dit er is, maakt ons bestaan minimalistisch. Niet zien dat het niet dé werkelijkheid is, maakt ons ongelukkig en uithuizig. We missen iets, maar weten niet wat.

Zijnsoriëntatie is het pad van verlichting en verwarring. Van het herkennen van de absolute werkelijkheid en het leven in de relatieve werkelijkheid. Dit laatste door je -zo veel als je kunt- de absolute werkelijkheid te herinneren en je te realiseren dat wat je ziet, relatief is.

En dan kun je gelukkig leven. Thuis in beide werelden. Verlicht én verward. En dat is onze situatie.

******

Tonglen

De retraite bij Chamtrul Rinpoche stond in het teken van tonglen meditatie. Tonglen betekent letterlijk: giving (tong) and taking (len). Het is een meditatieoefening waarin je precies het omgekeerde doet van de normale, basisbeweging van je psyche. Je ademt pijn in en ademt liefde uit.

De beoefening van tonglen is het in het boeddhisme een Mahayana beoefening. In Mahayana staat centraal dat je oefent voor het welzijn van alle levende wezens. De beoefening is heel ‘clean’, je ademt in en uit, in en uit. Je geeft liefde en neemt pijn in. Het is bewonderenswaardig hoe je op deze manier simpelweg thuiskomt in wie je bent. Het is precies tegengesteld op de beweging van de psyche, die wegbeweegt bij pijn en zich wil vastklampen aan liefde en genot.

Als je liefde uitademt en pijn in kom je thuis bij wie je bent. Van nature wil de mens geven, hoorde ik Desmond Tutu onlangs zeggen in een documentaire van hem en de Dalai Lama die ik zag.

Tonglen is een beoefening van compassie. Hoe langer je dit beoefent, hoe voelbaarder je eigen lijden, het lijden van anderen en het lijden van de wereld wordt. En hoe je dit inademt en liefde uitademt, hoe meer je land in Zijnsgelijkheid en een natuurlijke aandrang voelt om te helpen, goed te doen op een manier die je past. Het idee van het Boeddhisme is ook dat deze beoefening echt goed doet voor de wereld, je hiermee bijdraagt aan het welzijn van anderen.

***************************************************************************************

Dzogchen

In de zomer van 2023 ga ik Chamtrul Rinpoche bezoeken tijdens zijn retraitetocht door Europa. Een vooraanstaande leraar in het Dzogchen boeddhisme, de boeddhistische stroming in Tibet in de nyingma traditie. De lijn waarin Hans Knibbe, oprichter Zijnsoriëntatie, zijn inspiratie vindt en waarin Zijnsoriëntatie als leer geworteld is.

Zelf heb ik me altijd aangetrokken gevoelen tot de onversneden, pure manier waarop de Tibetaanse leraren verlichting en Gewaarzijn aanwijzen en de onversneden wijze waarop de Dzogchen leer steeds wijst naar ál verlicht. Het voelt voor mij heel vanzelfsprekend en nabij. Ik ben dan ook zeer verheugd weer een van deze leraren te gaan bezoeken. De practice waar ik me 3 dagen onder zijn leiding in ga verdiepen, is tonglen.

Dzogchen en verlichting

Dzogchen vindt zijn oorsprong in de Nyingmaschool. Het is een samentrekking van de woorden Dzogpa Chenpo, Grote Perfectie. Dé opvatting binnen Dzogchen waar alles om draait, is die van het vrij zijn, het al perfect zijn, het al compleet zijn en ook het al verlicht zijn. We hoeven geen verlichting te zoeken, na te streven, proberen te bereiken. Verlichting is al in ons aanwezig, in onze natuurlijke staat, in diegene die we in oorsprong zijn. Dat we ons op dit moment niet compleet, niet perfect en niet verlicht voelen, komt doordat ons gewoontezelf, degene die we nu denken te zijn, vast probeert te houden aan wie we zijn geworden. We zijn verkrampt.
Bron: https://meditatieinstituut.nl/boeddhisme/wat-is-dzogchen/

dzogchen meditatie en zijnsoriëntatie

De meditaties van Zijnsoriëntatie zijn diep geïnspireerd door Dzogchen. Zo mediteren ook wij met de ogen open en is non-meditatie een belangrijk onderdeel van Zijnsgeoriënteerde meditatie. Ook zijn er verschillen, want wij westerlingen verschillen in onze menselijke structuur veel van de oostelijke culturen. Ben je nieuwsgierig en wil je eens meedoen? Kijk dan hier.