Dzogchen

In de zomer van 2023 ga ik Chamtrul Rinpoche bezoeken tijdens zijn retraitetocht door Europa. Een vooraanstaande leraar in het Dzogchen boeddhisme, de boeddhistische stroming in Tibet in de nyingma traditie. De lijn waarin Hans Knibbe, oprichter Zijnsoriëntatie, zijn inspiratie vindt en waarin Zijnsoriëntatie als leer geworteld is.

Zelf heb ik me altijd aangetrokken gevoelen tot de onversneden, pure manier waarop de Tibetaanse leraren verlichting en Gewaarzijn aanwijzen en de onversneden wijze waarop de Dzogchen leer steeds wijst naar ál verlicht. Het voelt voor mij heel vanzelfsprekend en nabij. Ik ben dan ook zeer verheugd weer een van deze leraren te gaan bezoeken. De practice waar ik me 3 dagen onder zijn leiding in ga verdiepen, is tonglen.

Dzogchen en verlichting

Dzogchen vindt zijn oorsprong in de Nyingmaschool. Het is een samentrekking van de woorden Dzogpa Chenpo, Grote Perfectie. Dé opvatting binnen Dzogchen waar alles om draait, is die van het vrij zijn, het al perfect zijn, het al compleet zijn en ook het al verlicht zijn. We hoeven geen verlichting te zoeken, na te streven, proberen te bereiken. Verlichting is al in ons aanwezig, in onze natuurlijke staat, in diegene die we in oorsprong zijn. Dat we ons op dit moment niet compleet, niet perfect en niet verlicht voelen, komt doordat ons gewoontezelf, degene die we nu denken te zijn, vast probeert te houden aan wie we zijn geworden. We zijn verkrampt.
Bron: https://meditatieinstituut.nl/boeddhisme/wat-is-dzogchen/

dzogchen meditatie en zijnsoriëntatie

De meditaties van Zijnsoriëntatie zijn diep geïnspireerd door Dzogchen. Zo mediteren ook wij met de ogen open en is non-meditatie een belangrijk onderdeel van Zijnsgeoriënteerde meditatie. Ook zijn er verschillen, want wij westerlingen verschillen in onze menselijke structuur veel van de oostelijke culturen. Ben je nieuwsgierig en wil je eens meedoen? Kijk dan hier.