Vervolg Gezonde Zelfliefde (bezig)

Deze training is net als de cursus gestoeld op het boek Gezonde Zelfliefde van Hans Knibbe. Veel van wat je hebt geleerd en beoefend in de cursus komt terug, maar nu aangevuld met inzichten en oefeningen die een verdieping en verrijking zijn voor je beoefening en integratie van Gezonde Zelfliefde.

In deze training  is veel aandacht voor het blijvend rusten in je basis bij uitdagingen in dagelijkse situaties. Naast zes trainingsdagen zijn er ook vier padbegeleidingsdagen. Tijdens een padbegeleidingsdag breng je een persoonlijke situatie in uit je dagelijks leven en word je begeleid in het leren toepassen van de vaardigheden met betrekking tot een specifieke situatie in jouw dagelijks leven. 

Opbouw van de training

Trainingsdag 1 en 2 en padbegeleidingsdag 1
De eerste twee bijeenkomsten en de eerste padbegeleidingsdag besteden we aandacht aan het hart van de beoefening, de basis van ‘thuiskomen’: je afstemmen op het huis van Zijn, je openen voor de liefde van de Zijnsouders, contact maken met je buikcentrum. Ook ga je de andere elementen van de warmtemeditatie opnieuw beoefenen.

Trainingsdag 3 en 4 en padbegeleidingsdagen 2 en 3

Deze twee trainingsdagen en  de daarbij horende padbegeleidingsdagen staan in het teken van blijven rusten in de buffer van goedheid terwijl je de uitdagingen die je in je leven ervaart. Zoals je weet, is dat nog helemaal niet zo makkelijk. Wanneer we conflict of anderszins stress ervaren hebben we onze hogere egofuncties en de Spiritblik het hardst nodig, en tegelijkertijd zijn ze dan het minst voorhanden in ons. Hoe je wel vaardig kunt navigeren als er meer onrust en zorgelijkheid in je geest is, daar gaan deze bijeenkomsten over. Als lesmateriaal maken we gebruik van de voorbeeld sessies die op Youtube staan van Hans Knibbe met studenten. In de training zullen we dit allemaal mooi ‘uitpakken’ en oefen je uiteraard zelf ook op deze onderdelen. 

Trainingsdag 5 en padbegeleidingsdag 4
Trainingsdag 5 gaat over je rol innemen, die specifiek hoort bij een relatie. Je rol herinneren en innemen is een hele directe optiekverhoging. Vanuit jouw rol ben je niet gericht op jouw emotionele bevrediging, op je afhankelijkheidsgewoontes, maar komt in beeld wat jij voor de ander kunt betekenen. Heel rechtstreeks appellerend aan jouw vrije volwassen vorm. 

Trainingsdag 6
De laatste trainingsdag staat in licht van rijkdomsbewustzijn en je dieptemotivatie. Rijkdomsbewustzijn is een houding die gebaseerd is op de aanname van overvloed. Het motto van rijkdomsbewustzijn is: “er is meer rijkdom dan ik kan bevatten, ik wil het met iedereen delen.”

praktische informatie

Tijden trainingsdagen: 10:00 – 17:00 uur
Tijden padbegeleiding: start 10:00u, eindtijd afhankelijk van de groepsgrootte (uiterlijk 16:00 uur)

Data onder voorbehoud:
zaterdag en zondag 18-19 februari: trainingsdag 1 en 2
zondag 19 maart: padbegeleiding 1
zondag 16 april: trainingsdag 3
zaterdag 13 mei: padbegeleiding 2
zondag 25 juni: trainingsdag 4
zondag 9 juli: padbegeleiding 3
zaterdag en zondag 2-3 september: trainingsdag 5 en padbegeleiding 4
zondag 17 september: trainingsdag 6

Voor wie is deze training?
Deze training is voor iedereen die zijn of haar beoefening van Gezonde Zelfliefde wil verdiepen, stabiliseren en integreren, en is toegankelijk voor je als je de cursus Gezonde Zelfliefde of het eerste jaar van de Zijnstraining aan de de School voor Zijnsoriëntatie hebt gevolgd.

Kosten:
particulieren: €1195,- incl. btw
studenten (MBO/HBO/WO): 20% reductie op de prijs van particulieren
ZZP-ers: €1195,- excl. btw

Tarief voor de training die de training vergoed krijgt van de werkgever: € 1905,- excl. btw (factuur gaat direct naar de werkgever).

Na het volgen van deze training heb je een goede basis om in te stromen in de jaartraining (start oktober 2023). Hierover staat binnenkort meer informatie op de website.

aanmelden