Hilde Bosman

Welkom bij mijn leerruimte voor Zijnsoriëntatie in Eindhoven! Mijn naam is Hilde Bosman. Zo’n 12 jaar geleden begon ik met meditatie vanuit een ontevreden en onvervuld gevoel over de vluchtigheid waarmee ik mijn leven leidde. Ik wist niet hoe anders, maar ik wist wel: zo niet. Vanuit die overtuiging ben ik gaan zoeken en kwam ik terecht bij meditatie.

Toen ik  daarmee begon, kon ik dit nauwelijks 5 minuten volhouden. Alles in mij wilde weg, opstaan, de gedachten stoppen en wat al niet meer. Tegelijkertijd wist iets in mij dat ik precíes daar, bij die onrust, moest zijn.

Je diepste Zijn

Die intuïtie bleek loepzuiver. Want toen het stof neerdaalde, werd ervaarbaar dat de grond van onze geest een onverwoestbare gronddimensie kent. Gemaakt van liefde, straling, zachtheid. Warm als de zon, en helder als de maan. Die dimensie is van niets afhankelijk en verschijnt als we onszelf losweken van alle plaatjes die we plakken op de werkelijkheid. Het is de non-duale grond waar wij allemaal ten diepste van gemaakt zijn. De non-duale grond is inherent in rust, stromend en vreugdevol. Dat is dus wie je werkelijk bent. En vanuit die grond, kun je leren je leven, in lijn met je diepste Zijn, vorm te geven.

Integratie

Na 2 jaar meditatiebeoefening in het Theravada boeddhisme, zocht ik naar meer integratie in mijn dagelijks leven en psychologische verduidelijking van mijn (gedachte)patronen. Ik  startte in 2013 met het pad van Zijnsoriëntatie en daar ben ik tot op de dag van vandaag (10 jaar later) op mijn plek. Inmiddels weet en ervaar ik dat het echt mogelijk is vrij, verlicht en in inherente verbinding met al het bestaande te leven. Dit is diep thuiskomen bij mezelf, mijn dierbaren en in de wereld. Ook jij hebt toegang tot deze poort naar onvoorwaardelijk geluk. Ik wijs je heel graag de weg.

Ik ben gecertificeerd om het gedachtegoed van Zijnsoriëntatie, ontwikkeld door mijn leraar Hans Knibbe, uit te dragen in Eindhoven. Ik volg supervisie en nascholing en continueer mijn eigen pad temidden van mijn leraren en medepadlopers.

Ik werk vanuit mijn  leerruimte aan de Johannes van Eindhovenstraat in Eindhoven voor individuele begeleiding en kleine groepen, en vanuit externe locaties voor grotere groepen. Referenties kun je hier lezen.


Leerruimte Johannes van Eindhovenstraat 


Externe locatie

over mij:

* In 2013 startte ik met de 3-jarige Zijnstraining

* Ik ben in 2019 als leraar niveau 1 afgestudeerd  en in 2022 als leraar niveau 2. In totaal heb ik 6 jaar de lerarenopleiding gevolgd.

* Van 2021 t/m 2023 assisteerde ik de 3-jarige Zijnstraining aan de school voor Zijnsoriëntatie in Utrecht.

* Mijn stijl van begeleiden noem ik liefdevol, nauwkeurig en helder. Lees ook wat studenten hierover zeggen.

* Voordat ik student was van Hans Knibbe, beoefende ik meditatie in het Theravada boeddhisme onder leiding van Jotika Hermsen, van 2011 tot 2013.

* Ik ben afgestudeerd aan de Universiteit van Tilburg, in communicatiewetenschappen.

 

 

Zijnsoriëntatie heeft me doen thuiskomen bij wat ik wezenlijk ben: verlicht. Mezelf dit keer op keer herinneren en vanuit daar mijn leven vormgeven, is voor mij waarachtig geluk. Ik wens dat alle mensen van de wereld toe.