Hilde Bosman

Ongeveer 12 jaar geleden begon ik met meditatie. Ik kon nauwelijks 5 minuten stilzitten zonder uiterst onrustig te worden. Maar iets in mij wist: hier moet ik zijn.

Die intuïtie bleek loepzuiver. Want er is een onverwoestbare gronddimensie in ons. Gemaakt van liefde, stroming, zachtheid. Warm als de zon, en helder als de maan. Die dimensie is van niets afhankelijk, maar verschijnt als we onszelf losweken van alle plaatjes die we plakken op de werkelijkheid. Als ik dat zicht heb weet ik zeker: ja, zo is het leven bedoeld. Dit is wie ik werkelijk ben. Dit is mijn Zijnsaard.

Na een tijd van mindfulness en vipassana meditatie, zocht ik naar meer integratie van Zijn in mijn dagelijks leven. Aan de school voor Zijnsoriëntatie vond ik wat ik zocht, en sinds 2013 loop ik gecommitteerd dit pad van verlichte levenskunst. Ik ervaar aan den lijve, en steeds meer, dat het echt mogelijk is vrij en verlicht te leven. Het is diep thuiskomen bij mezelf en in de wereld, in relatie met de mensen om mij heen.

Ook jij hebt toegang tot deze poort naar onvoorwaardelijk geluk. Ik wijs je heel graag de weg. Ik werk vanuit mijn  leerruimte aan de Johannes van Eindhovenstraat in Eindhoven voor individuele begeleiding en kleine groepen, en vanuit externe locaties voor grotere groepen.


Leerruimte Johannes van Eindhovenstraat 


Externe locatie

over mij:

* Ik ben in 2019 als leraar niveau 1 afgestudeerd aan de School voor Zijnsoriëntatie, en in 2022 studeerde ik af als leraar niveau 2. Dit betekent dat ik  6 jaar de lerarenopleiding doorlopen heb en door Hans Knibbe gecertificeerd ben om studenten te introduceren in hun ongeschonden vrije aard, en ze vanuit daar diepgaand psychologisch te begeleiden. Ik volg blijvend nascholing en supervisie bij mijn leraar Hans Knibbe.

* Mijn stijl van begeleiden noem ik liefdevol, nauwkeurig en helder. Lees ook wat deelnemers hierover zeggen.

* Ik ben assistent leraar van de 3-jarige Zijnstraining aan de school voor Zijnsoriëntatie in Utrecht.

* Ik ben afgestudeerd aan de Universiteit van Tilburg, in communicatiewetenschappen. Naast mijn werk als leraar Zijnsoriëntatie begeleid ik studenten aan Fontys Hogeschool voor communicatie.

 

Zijnsoriëntatie heeft me doen thuiskomen bij wat ik wezenlijk ben: verlicht. Mezelf dit keer op keer herinneren en vanuit daar mijn leven vormgeven, is voor mij waarachtig geluk. Ik wens dat alle mensen van de wereld toe.