Zijnsoriëntatie

Zijnsoriëntatie is een modern, spiritueel pad van levenskunst waar spiritueel en psychologisch werk samenkomen.

In Utrecht bevindt zich de school voor Zijnsoriëntatie en verspreid door Nederland en België vind je diverse leerruimtes voor Zijnsoriëntatie. De school en de leerruimtes zijn met elkaar verbonden. De leraren in de leerruimtes geven hun aanbod vorm volgens de visie van Zijnsoriëntatie en onder supervisie van Hans Knibbe (de oprichter van de visie). Alle erkende leraren (die je vindt op de website van de beroepsvereniging of de school voor Zijnsoriëntatie) hebben de vakopleiding afgerond aan de School voor Zijnsoriëntatie.

Er zijn ook veel mensen die Zijnsoriëntatie aanbieden als werkvorm, zonder dat zij hier in geschoold zijn. Hoewel je hier heus wat vruchten van zal plukken, is het ook belangrijk je te realiseren dat je op dat moment niet leert om zelf vaardig te worden in het omgaan met je geest, noch hoe je het pad loopt.  De leraren Zijnsoriëntatie die verbonden zijn aan de school, vind je op de site van de beroepsvereniging: www.blz.nu 

Het pad van Zijnsoriëntatie

Zijnsoriëntatie is een modern, westers pad van verlichte levenskunst dat erop gericht is om je inherente vrijheid te leren herkennen én te leven. Wij gaan uit van jouw verlichte essentie, helpen die met meditatie, lichaamswerk, visualisatie en optiekverhoging (jezelf leren enten in de spirit ruimte van je geest) tevoorschijn te brengen en nemen dat als uitgangspunt van jouw pad van zelfactualisatie. Om je vrije aard in het dagelijks leven vorm te geven is het nodig je ook op psychologisch niveau te ontwikkelen. Het kenmerkende van Zijnsoriëntatie is dat het psychologische verhelderingswerk altijd plaatsvindt vanuit contact met je inherente vrijheid.

spiritualiteit en psychologisch werk

Zijnsoriëntatie is een integraal pad waarin spirituele beoefening en elementen van psychologie/psychotherapie gecombineerd zijn. De spirituele bron (de non-duale grond) is zowel het beginpunt als eindpunt van het werk. Je leert mediteren, je maakt contact met je wijsheidsgeest en brengt je energie tot stroming. Kortom: je leert om de bron van Rijkdom in jezelf te openen. Daarnaast leer je ook de patronen van je gewoontezelf kennen. Je doet diepgaand zelfonderzoek en krijgt inzicht in jouw eigen psychologische ontwikkeling.

leven vanuit vrijheid

Het doel hiervan is om losser en vrijer te worden ten opzichte van je gewoontes.  Om opnieuw te ontdekken hoe jij je leven vanuit vrijheid vorm wilt geven.