Thuis

Het pad van Zijnsoriëntatie, brengt je thuis. Thuis in zorgeloosheid, liefde en gemak. Het leert je openen voor de onbegrensde werkelijkheid van nu, en je leven vanuit daar vorm te geven.

Nieuwsgierig? Meld je aan voor een kennismakingsgesprek. 

Het aanbod van 2023-2024 staat nu online, onder andere meditatie-avonden en een cursus Gezonde Zelfliefde

Ál vrij

Zijnsoriëntatie is diep geïnspireerd door het Tibetaanse Dzogchen boeddhisme, en heeft als begin- en eindpunt dat je al vrij bént. Je hoeft dus geen enkele weg af te leggen om vrij te worden. Je ziet het alleen nog niet. Je gedachten zijn als de wolken die de altijd schijnende zon bedekken.

Het pad bestaat eruit de altijd aanwezige vrijheid te  ont-dekken, en te leren je leven vanuit daar vorm te geven. Het is een continu proces van herinneren, vertrouwen, besluiten en oefenen. Het pad heeft drie belangrijke pijlers: meditatie, visualisatie en bewustzijnswerk / psychologisch onderzoek.

Meditatie 

Meditatie is de basis van het Zijnsgeoriënteerde werk. Hierin leer je onder andere dat je je gedachten met rust kunt laten; je hoeft er niets mee. Als je hiermee vertrouwd raakt, komen er openingen in het wolkendek, en krijgen de stralen van de zon kans je te bereiken.

visualisatie

Via visualisaties breek je direct door het wolkendek heen. Je maakt in één keer contact met wie je ten diepste bent. Visualisaties geven vaak diepe ervaringen van geluk, vrijheid, rust en zorgeloosheid.  Continuering van deze ervaringen vraagt geduld en oefening.

bewustzijnswerk / psychologisch onderzoek 

In het dagelijks leven word je -veelal onbewust- geleid door je gedachten en patronen, die gebaseerd zijn op overtuigingen en schrikreacties uit je verleden. Tijdens het bewustzijnswerk krijg je zicht op deze overtuigingen en reacties; je krijgt zicht op de wolken die de zon bedekken. Naarmate dit zicht helderder wordt, neemt de keuzevrijheid om te doen wat je wilt, toe. Dit proces vraagt tijd, vertrouwen en moed.

KENNISMAKEN

Ben je nieuwsgierig? Maak een afspraak en kom langs in mijn leerruimte voor een vrijblijvende kennismaking.

Laat je verhaal onaf en leef geschiedenisloos in de
onbegrensde ruimte van nu – Hans Knibbe